مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی پلدشت، اتاق فرمان، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در دا... 1398/05/30 1398/06/04
احداث مخزن 2000 مترمکعبی, نیمه مدفون بتنی پلدشت, اتاق فرمان, ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در د... 1398/05/27 1398/06/04
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی، اتاق فرمان، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در داخل مح... 1398/05/27 1398/06/04
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول فاضلاب در نقاط پراکنده 1398/05/24 1398/05/30
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول فاضلاب در نقاط پراکنده 1398/05/24 1398/05/30
اجرای شبکه آبرسانی 1398/05/22 1398/05/26
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول فاضلاب در نقاط پراکنده 1398/05/22 1398/05/30
نصب انشعاب آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی منهول های فاضلاب در نقاط پراکنده منطقه یک 1398/05/22 رجوع به آگهی
تکمیل ایستگاه پمپاژ مرکزی به همراه شبکه اصلی آبیاری تحت فشار-اجرای شبکه آبرسانی 1398/05/19 1398/05/26
اجرای شبکه آبرسانی منطقه و سایر نقاط مختلف شهر و نیز چاه های حفاری شده 1398/05/19 1398/05/26
صفحه 4 از 100