مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آبرسانی به روستاها 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید،حمل و نصب و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور... 1399/05/19
خرید، حمل و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب 1399/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید آبرسانی به روستاهای ذمه و الک آباد شهرستان... 1399/05/16
آبرسانی به روستاها 1399/05/12 1399/05/16
بهره برداری، نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات شبکه و خط انتقال فاضلاب شهرها 1399/05/11 1399/05/14
بهره برداری، نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات شبکه و خط انتقال فاضلاب شهرها 1399/05/11 1399/05/14
بهره برداری، نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات شبکه و خط انتقال فاضلاب شهرها 1399/05/09 1399/05/14
بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات ، شبکه و خط انتقال فاضلاب 1399/05/09 رجوع به آگهی
مدیریت, راهبری, بهره برداری, حفاظت, نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های فاضلاب 1399/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 119