مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف 1398/06/12 1398/06/17
نصب انشعابات آب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب در نقاط مختلف شهر 1398/06/12 1398/06/17
واگذاری احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف 1398/06/10 1398/06/17
خرید و بارگیری, حمل, تحویل, نصب, راه اندازی و آموزش چهار دستگاه دیزل ژنراتور با تابلو برق های مربوطه... 1398/06/07 رجوع به آگهی
اجرای لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر 1398/06/02 1398/06/05
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی پلدشت، اتاق فرمان، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در دا... 1398/05/30 1398/06/04
احداث مخزن 2000 مترمکعبی, نیمه مدفون بتنی پلدشت, اتاق فرمان, ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در د... 1398/05/27 1398/06/04
احداث مخزن 2000 مترمکعبی نیمه مدفون بتنی، اتاق فرمان، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال مربوطه در داخل مح... 1398/05/27 1398/06/04
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول فاضلاب در نقاط پراکنده 1398/05/24 1398/05/30
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول فاضلاب در نقاط پراکنده 1398/05/24 1398/05/30
صفحه 7 از 103