مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 13 دستگاه UPS 1396/03/21 1396/03/28
خرید 13 دستگاه UPS همراه با تجهیزات کامل و نصب در محل های مورد نظر و .... 1396/03/20 1396/03/28
خرید 105 دستگاه سیستم کامپیوتر 1394/10/10 1394/10/16
خرید 33 دستگاه اسکنر بزرگ و کوچک 1394/10/10 1394/10/16
خرید ده دستگاه کامپیوتر خادم و سرور 1394/03/26 1394/03/31
تامین 12 دستگاه اسکنر بزرگ و 12 دستگاه اسکنر کوچک و 36 دستگاه چاپگر 1394/03/26 1394/03/31
خرید ده دستگاه کامپیوتر خادم و سرور 1394/03/25 1394/03/31
تامین 12 دستگاه اسکنر بزرگ و 12 دستگاه اسکنر کوچک و 36 دستگاه چاپگر 1394/03/25 1394/03/31
خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر 1394/03/11 1394/03/17
خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر 1394/03/10 1394/03/17
صفحه 1 از 3