مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حمل و نقل 1398/11/23 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) اراک 1398/10/28 1398/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی فوریتهای پزشکی استان مرکزی 1398/10/28 1398/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) 1398/10/02 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان اراک 1398/09/10 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات کارشناسی و پشتیبانی و خدماتی ستاد دانشگاه و مراکز تابعه 1398/07/17 1398/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک 1398/06/23 1398/06/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شهرستان شازند 1398/06/23 1398/06/26
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان 1398/06/05 1398/06/12
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غدای بیمارستان 1398/04/18 1398/04/23
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان 1398/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان 1398/03/21 1398/03/25
مناقصه واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک 98 shg 1398/02/30 1398/03/02
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذا 1398/01/28 1398/02/03
مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1398/01/28 1398/02/17
مناقصه واگذاری حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان 1398/01/18 1398/01/22
مناقصه خرید 16 دستگاه آسانسور پروژه نوسازی بیمارستان 1398/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پزشکی مصرفی علوم پزشکی 1397/12/05 1397/12/08
مناقصه خرید تجهیزات پزشکی مصرفی 1397/12/05 1397/12/08
مناقصه واگذاری حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان 1397/12/03 1397/12/05
صفحه 1 از 13