مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Provision of air ticket booking and accommodation services 1399/11/04 رجوع به آگهی
Provision of Framework Agreement for Hotel Accommodation Services and Food Services 1399/10/29 رجوع به آگهی
Provision of Hotel Accommodation Services and Venues 1399/10/25 رجوع به آگهی
Provision of air ticket booking and accommodation services 1399/10/20 رجوع به آگهی
Provision of Hotel and Hospitality Services 1399/10/10 رجوع به آگهی
Provision of air ticket booking and accommodation services 1399/09/30 رجوع به آگهی
Travel Agency Services 1399/09/29 رجوع به آگهی
PROVISION OF TRANSPORT 1399/08/17 رجوع به آگهی
BPA for KRI Visa and Residency Services 1399/05/20 رجوع به آگهی
Additional Works at VariousOperational Units of Tourism Board 1399/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4