مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Modernization of Irrigation Scheme 1398/11/27 رجوع به آگهی
Support Farmers with Agricultural inputs 1398/11/26 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Various Items 1398/11/26 رجوع به آگهی
Supply Of White Refined Sugar 1398/11/26 1398/12/04
Supply of Tractor Vehicle 1398/11/26 رجوع به آگهی
Supply Motor transport, tractor, specialized equipment, components and spare parts 1398/11/26 رجوع به آگهی
Digital Agriculture Specialist 1398/11/26 رجوع به آگهی
Purchase of 100.000 M.tons Sugar 1398/11/24 رجوع به آگهی
Purchase of Dal Chana 1398/11/24 رجوع به آگهی
Supply Urea Fertilizer 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75