مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پشتیبانی، سرویس و نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری تعداد 1596 دستگاه خود پرداز 1398/04/26 1398/04/29
حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از سایت شرکت و... 1398/04/26 1398/04/27
انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/26 1398/04/27
واگذاری پروژه گازرسانی به شبکه توزیع مرغداری های محور 1398/04/26 1398/04/31
واگذاری انجام امور مربوط به جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری، شستشوی مخازن پسماند، رفت و روب معا... 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/25 1398/04/27
واگذاری انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی بوسیله ناوگان حمل استاندارد از مبادی کلیه ساز... 1398/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور مربوط به جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های شهری، شستشوی مخازن پسماند، رفت و روب معا... 1398/04/25 1398/05/12
جذب سرمایه گذار جهت تجهیز و راه اندازی و اجاره سینمای 5 بعدی... 1398/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2041