مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعداد ۳۰ هزار مرغ مادر و خروس پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند بومی و گاوهای دومنظوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهاده های دامی خود شامل کنجاله کلزا به مقدار ۱۰۰ تن و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ذرت دانه ای، کنجاله سویا، سبوس گندم، کنجاله کلزا، جو دامی، کلش گندم، یونجه، تفاله چغندر قند، پودر گوشت طیور، گلوتن ذرت 60% ، جوش شیرین و پودر چربی مورد نیاز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات کشتارگاه در دست ساخت خود 2 عدد ترانسفر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه ذبح دام و توزیع گوشت و فراوره های گوشتی برای مدت دو سال شمسی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF FEMALE GOAT FOR HERAT PROVINCE 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1