مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی جهت ایستگاهها 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه خرید تجهیزات زیرساخت سامانه های هوشمند ترافیکی شامل کابل فیبر نوری سوییچ صنعتی و متعلقات مربوطه 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه ایمن سازی ریل باس 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگن های عبوری راه آهن 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه خرید 24000 قالب کفشک ترمز چدنی 1400/02/04
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت شبکه ارماتور بندی سگمنت سبد بافی پروژه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه تکمیل بخشی از عملات روسازی و آسفالت محور های روستایی شهرستان 1400/02/04
مناقصه تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/02/07
مناقصه مطالعات طرح آمایش تجهیزات (ملکی و غیر ملکی) بندری و ایمنی بنادر کشور 1400/02/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ساخت جاکتها و سه دستگاه پل به همراه پایلهای مربوطه 1400/02/09
مناقصه خرید سوزن با تراورس بتنی 1400/01/25 1400/02/07
مناقصه واگذاری عملیات حفاری و لتیس گذاری، مش گذاری، شاتکریت تونل و جداره ایستگاه 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دستمزدی لاینینگ تونل ها 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید باتری های نیکل – کادمیوم 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفاری و لتیس گذاری، مش گذاری، شاتکریت تونل و جداره ایستگاه 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فوق روان کننده پایه کربوکسیلات مورد نیاز کارخانه سگمنت پروژه خط قطار 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی آرماتوربندی (کیج بافی) قفسه های دیوار دیافراگمی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه کابل فشار ضعیف 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه First Notice of Invitation for Engineering,Designing & Supervision Services of Gramsar-IncheBorun Railway Electrification Project 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت در طرح برقی سازی 1400/01/22 1400/02/04
صفحه 1 از 2