مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/02/11
مناقصه تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی 1400/02/05
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش و ابنیه فنی 1400/02/05
مناقصه خرید قیر 6070 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 5100 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 4500 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 4000 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه خرید قیر مذاب 60 در 70 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه انجام اجرای اسکلت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر ام سی 250 1400/02/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی 1400/02/05
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدقیر 1400/02/04
مناقصه دستمزد آسفالت ریزی 1400/02/04
صفحه 1 از 48