مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت 1398/11/03 1398/11/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی وتعریض محور آوج- رزن 1398/11/03 1398/11/10
احداث کانال هدایت سیلاب و ترمیم نوار خیابانها 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور شهرکرد-شلمزار به طول 13.36 کی... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی سه راهی گوشکی - پل قرح به طول 5.8 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
احداث واریانت گردنه به طول 6.2 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور بلداجی - گلوگرد به طول 8.1 کی... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کانال هدایت سیلاب، اجرای معابر، شبکه توزیع آب و اجرای مخازن100متر مکع... 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل واریانت میان رودان واقع در محور رباط مراد- محلات 1398/11/03 1398/11/10
بهسازی محور 1398/11/03 1398/11/10
صفحه 1 از 41