مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمیر ، مرمت ، صافکاری ،نورد ، تهیه مصالح و اجراء حفاظ فلزی گاردریل 1400/02/04
مناقصه خط کشی سرد ،گرم ،دو جزئی راه ها و علائم افقی و خط نوشته ها و نظارت خط کشی 1400/02/04
مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی ، بهره برداری ، پشتیبانی و نگهداری از سامانه های ثبت تخلف عبور و مرور 1400/02/04
مناقصه تکمیل بهسازی مدفن 1400/02/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای باقیمانده کنار گذر 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه تعمیرات و بازسازی و تعریض ابنیه فنی 1400/02/08
مناقصه تهیه و تحویل باکس بتنی 1400/02/08
مناقصه واگذاری انجام تمامی کلیه امور مورد نیاز خدمات شهر 1400/01/31 1400/02/13
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه بارگیری و حمل نخاله 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات قیر، مصالح آسفالت و اجرای کامل آن سازمان 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز سوم تخریب و نوسازی و جدولگذاری مناطق 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه باقیمانده کنارگذر و تقاطع 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه فراخوان ارزیابی تأمین کنندگان مالی برای اجرای پروژه راه آهن 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های عمرانی تکمیل مجموعه تفریحی و گردشگری پارک و تکمیل بوستان و تکمیل و ادامه کانال سنگی و جدول گذاری 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری معابر 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه تعمیرات اساسی روکش آسفالت محوطه ها، تفکیک کانال های تاسیساتی و دفع آب 1400/02/11
صفحه 1 از 25