مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه B شهر سیاهکل 1398/12/04 1398/12/08
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به روش نقب زنی 1398/12/04 رجوع به آگهی
Engineering, Design, Manufacturing, Inspection, Supply, Installation, Erection, Testing and Commissi... 1398/12/04 رجوع به آگهی
Refurbishment of 1st and 2nd Stage Turbine Blade and Vanes of 150 MW Peaking Power Plant. 1398/12/04 رجوع به آگهی
Hydropower Stage Project 1398/12/04 رجوع به آگهی
آماده سازی و تکمیل معابر سایت 2 1398/12/04 رجوع به آگهی
حفاری چاه های مشاهده ای - احداث خط انتقال مخازن - ساخت، تجهیز و بازسازی چهار ایستگاه آبسنجی و .... 1398/12/04 1398/12/11
واگذاری سابقه اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات بیمارستان یا اورژانس با زیربنای بیش از 4000... 1398/12/04 1398/12/08
طرح تامین مالی و ساخت ساختمان امور بهره برداری 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی منجر به pm محوطه و ساختمان پایانه مسافری، محوطه و ساختمان اداری و برج کنترل، س... 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47