مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و بهسازی پل های بحرانی - محور - احداث پل عابر پیاده محور - بهسازی راه امامزاده 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث راه دسترسی و احداث پلهای مسیر CGS های شرکت گاز 1400/09/16 1400/10/05
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل عملیات تعریض و بهسازی باند 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه احداث راه دسترسی واحداث پلهای مسیر CGS های شرکت گازدر سطح استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بهسازی پل های بحرانی محور 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه واگذاری فاز دوم تکمیل تجاری ها و بوستان- اجرای عملیات احداث پل آبروی- عملیات استخراج 35000 تن آهک از معدن 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مصالح، ساخت و اجرای هندریل 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فاز دوم تکمیل تجاری ها و بوستان- اجرای عملیات احداث پل آبروی- عملیات استخراج 35000 تن آهک از معدن 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل عملیات تعریض و بهسازی باند 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری پل های عابر پیاده معمولی - عملیات اجرای پروژه مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان - عملیات اجرایی تهیه، نصب تجهیزات ترافیکی، علائم عمودی ترافیکی، حفاظ ها و ضربه گی... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کلیه تجهیزات و نیروی انسانی و اجرای کامل پل 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پل بتنی روستای 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عملیات رفع ابگرفتگی و اصلاح محور 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه واگذاری اجرای دیوار حائل 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی و مقاوم سازی پل 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه احداث پل بر روی خطوط انتقال نفت 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه تعمیر و مرمت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه طراحی و احداث بهمن گیر و سنگ گیر تونل 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه عملیات اجرایی روکش حفاظتی 1400/09/14 1400/09/21
مناقصه تعمیر و بهسازی پل های بحرانی محور- احداث پل عابر پیاده محور- بهسازی راه امامزاده 1400/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4