مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث دیوار حفاظتی - احداث دیوار حائل، ضامن وز هکش - تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه واگذاری به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای رنگ نمای 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدها 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه تهیه و اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل سازمانی و اماکن 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای خط کشی دو جزئی و عابر پیاده و علائم نوشتاری و افقی و رنگ آمیزی سرعتگاه ها و - خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، رنگ آمیزی سرعتگاههای آسفالتی جهت معابر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، رنگ آمیزی سرعتگاههای آسفالتی جهت معابر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خط کشی معابر سطح منطقه - اصلاح هندسی پروژه های کوچک مقیاس - اجرای عملیات اصلاح هندسی و احداث مسیر کندرو خیابان 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Normalization of Top shield cooling Systems, painting of complimentary shielding segments of IHX and reinstallation of complementary shielding of rotatable plugs 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار برای اجرای رنگ نمای پروژه 608 واحدی مسکن 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تعریض و ایمن سازی سه راهی 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی دو جزئی و عابر پیاده و علائم نوشتاری و افقی و رنگ آمیزی سرعتکاه های معابر ضلع جنوبی چایکنار 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط کشی دو جزئی و عابر پیاده و علائم نوشتاری و افقی و رنگ آمیزی سرعتکاه های معابر ضلع شمالی چایکنار 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تهیه ونصب علائم ایمنی، گاردریل وخط کشی محور رضی – امیرکندی 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه واگذاری کارهای باقیمانده مربوط به تحویل موقت یک ساختمان اداری رنگ آمیزی، تمیز کاری و ...) به متراژ ۲۵۰۰۰ متر مربع 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت ساخت آلاچیق و کافه کتاب اکو پارک و پیاده رو سلامت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی، زیباسازی و زدودن چهره 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4