مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی 1400/02/08
مناقصه واگذاری تعمیر، مرمت، صافکاری، نورد، تهیه مصالح و اجرا حفاظ فلزی گاردریل دو موج و سه موج و خط کشی سرد، گرم، دو جزئی راه ها و علائم افقی و خط نوشته ها و نظارت خط کشی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه رنگ آمیزی کابین خودروهای تولیدی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه ماسه سایی و رنگ آمیزی تجهیزات ،ساختارها و خطوط لوله در تأسیسات خشکی 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی تجهیزات، استراکچرها و لاین ها در اسکله نفتی فولاد 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مصالح و انجام عملیات اپوکسی (شامل اجرای کلی، لکه گیری و تعمیراتی) سالن های تولیدی و انبارها 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رنگ آمیزی و بازسازی ساختمانها 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تهیه، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب استرات های شفت میدان 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و رنگ آمیزی خط کشی معابر 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه بتن ریزی معابر سطح شهر به صورت دستمزدی-اجرای دیوار حایل ۳۰ متری-خرید مصالح دانه بندی شن و ماسه و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه واگذاری عملیات ترافیکی عملیات تعمیر و نگهداری پل های هوایی عابر پیاده و نرده گذاری اطراف آنها و اجرای خط کشی معابر 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ آمیزی تاسیسات, سقف سوله, سکوهای تخلیه و بارگیری, ساخت اتاق بازرس دروازه و پلمپ زنی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه R&M & PCC FLOORING OF COURT YARD OF BUNGALOW NO. B-14 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رنگ آمیزی تاسیسات، سقف سوله، سکوهای تخلیه و بارگیری، ساخت اتاق بازرسی دروازه و پلمپ زنی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه رنگ امیزی تاسیسات,سقف سوله, سکوهای تخلیه و بارگیری, ساخت اتاق بازرس دروازه و پلمپ زنی در انبار 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای رنگ نمای برج ها 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی تجهیزات، استراکچرها و لاین ها در اسکله نفتی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارک - بازسازی و تکمیل پارک - لکه گیری و ترمیم نوار حفاری آسفالتهای سطح شهر - جدول گذاری و بازسازی جداول سطح شهر 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی دو جزئی ترافیکی 1400/01/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2