مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام 10.000 متر برداشت و تفسیر لاگینگ و ایرلاین با استفاده از دستگاه آکوستیک تلویوور در گما... 1398/11/02 رجوع به آگهی
طراحی و اجرای تثبیت ترانشه کیلومتر 295- 308 ورودی تونل 3 آ و 4 در محور 1398/11/01 1398/11/07
واگذاری انجام 10.000 متر برداشت و تفسیر لاگینگ و ایرلاین با استفاده از دستگاه آکوستیک تلویوور در گما... 1398/10/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره ای پروژه مطالعات و طراحی نقشه برداری و خدمات ژئو تکنیک پل تقاطع غیر همسطح 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام 10،000 متر برداشت و تفسیر لاگینگ وایرلاین با استفاده از آکوستیک تلویوور در گمانه های س... 1398/10/30 رجوع به آگهی
انجام 10.000 متر برداشت و تفسیر لاگینگ وایرلاین با استفاده از دستگاه آکوستیک تلویوور در گمانه های سا... 1398/10/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره ای پروژه مطالعات و طراحی نقشه برداری و خدمات ژئو تکنیک پل تقاطع غیر همسطح جاده 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات طرح و اجرای مقاوم سازی به متراژ ناخالص 6.375 مترمربع با سازه قالب تونلی با سقف 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری مطالعات ژئو تکنیک و مکانیک خاک زمین پروژه زنجیره ارزش گاز طبیعی به متانول، الفین ها و پلی ال... 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک زمین پروژه زنجیره ارزش گاز طبیعی به متانول، الفین ها و پلی الف... 1398/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2