مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات خاکی شامل:خاکبرداری و خاکریزی حدود 80.000 متر مکعب شامل ( کندن، بارگیری، حمل و... 1399/09/09 1399/09/18
استقرار واحد آزمایشگاه به منظور انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و کنترل کیفی خاک ، بتن ،... 1399/09/09 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه 99-2تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی(بابت اجرای پروژه بازسازی و... 1399/09/12
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیل... 1399/09/09 1399/09/12
واگذاری اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان 1399/09/08 1399/09/12
خدمات حفاری دستی و ماشینی گمانه های ژئوتکنیک و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی 1399/09/08 رجوع به آگهی
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان و اجزاء سازه ای تجهیزات داخلی و اجزاء غیر سازه ای و کارهای تکمیل... 1399/09/08 1399/09/12
اجرای پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان مهمانسرای شرکت 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید ۸ دستگاه شتابنگاری بمنظور توسعه سامانه هشدار سریع زلزله -خرید و راه اندازی خط تولید نیمه اتوما... 1399/09/05 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه مقاوم سازی و بهسازی ایستگاه های اهواز 1399/09/15
صفحه 1 از 3