مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه م 12000 متر عملیات چاه پیمایی (با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما) 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انجام آزمایشات کنترل کیفی 1400/02/02
مناقصه عملیات اجرای دیوارهای خاک مسلح (ژئوگرید) در پروژه بزرگراه 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه استقرار آزمایشگاه محلی به منظور انجام آزمایشات کنترل کیفی خاک و بتن 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک نوع مواد اولیه فلزی فولادی - خرید یک دستگاه کمپرسور صنعتی - خرید دو مدل اینکودر صنعتی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه ها 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر عملیات اجرائی حفاری و نمونه برداری از رسوبات انباشته شده پشت سد باطله 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات چاه پیمایی 1400/02/01
مناقصه واگذاری مشاور مربوط به خدمات طراحی تفصیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکساز در دو فاز اول و دوم 1400/01/22 1400/02/15
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه برداشت و پردازش 1170 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام 12000 متر عملیات چاه پیمایی (با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما) 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری گرانی سنجی و مغناطیس سنجی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه برداشت و پردازش 1170 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دوبعدی و سه بعدی سیلک 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه ها 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه Hiring of services for 4C-3D OBN seismic data acquisition in Mukta-Panna area of Western offshore, India during F.S. 2021-22 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1