مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات آزمایشگاه محور های 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه سیستم جمع آوری آبهای سطحی و کنترل سیلاب رودخانه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه خرید ۱۰ عدد گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای GNSS و آنتن ژئودتیک مربوطه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه خدمات مطالعات پروژه بهسازی اپرون 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی از تاسیسات و سازه های صنعتی و ساختمانهای شرکت 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان GSI و تعیین درصد سنگ پروژه های آبر 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب شهر 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خدمات فنی و مهندسی اکتشافی، آنالیز عنصری و تست های ژئومتالوژی در مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشات ژئوتکنیک در اندیس های معدنی 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه مقاوم سازی کارهای ساختمانی ایستگاه CGS 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره مورد نیاز خود به روش QCBS 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری ساختمان های اداری 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خدمات فنی و مهندسی اکتشافی، آنالیز عنصری و تست های ژئومتالورژی در مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشات ژئو تکنیک در اندیس های معدنی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خدمات فنی و مهندسی اکتشافی، آنالیز عنصری و تست های ژئومتالورژی در مقیاس آزمایشگاهی و آزمایشات ژئو تکنیک در اندیس های معدنی سطح کشور 1400/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2