مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای حصار فیزیکی مخازن شهرستان 1398/01/29 1398/02/04
احداث پارک 1398/01/29 1398/02/02
ساخت 720 عدد بلوک های بتنی مورد نیاز حوض های خشک نوسازی و تعمیراتی 1398/01/29 1398/02/08
تهیه تجهیزات ومصالح اختصاصی عهده پیمانکارواجرای عملیات ساخت سوله CGS دوم شهرک صنعتی 1398/01/29 رجوع به آگهی
CANCELLATION OF TENDERS NUMBER (5, 6, 7, 8 AND 9/2019) 1398/01/29 رجوع به آگهی
Dismantling of existing thai aluminium structure & refitting those in desired position 1398/01/29 1398/02/18
تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات ساخت سوله ایستگاه CGS به همراه اجرای خطو... 1398/01/29 رجوع به آگهی
شناسایی تهیه لیست کوتاه جهت مناقصات (طراحی و احداث مرکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، مسکونی و اداری) آتی... 1398/01/29 رجوع به آگهی
عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و تاسیسات و همچنین عملیات نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 1398/02/04
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی مساحت 10785 متر مربع و طراحی و تامین تجه... 1398/01/28 1398/02/06
صفحه 1 از 61