مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات ساختمان پست 1400/02/09
مناقصه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/02/11
مناقصه تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی 1400/02/05
مناقصه انجام خدمات تنظیفات،پیشخدمت،باغبانی و فضای سبز،چاپخانه،پشتیبانی،نامه بر،نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث (بازسازی) ساختمان اداری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث ساختمان 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش و ابنیه فنی 1400/02/05
مناقصه احداث پارک 1400/02/06
مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارچینی پیرامونی 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه احداث مدرسه 4 کلاسه 1400/02/06
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی مخزن 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه انجام اجرای اسکلت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه Repair & Renovation Works of Kawkhali Branch under Rangamati Region of Chittagong Division. 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فضای پشتیبانی بخش عمل های جراحی بیمارستان 1400/02/05
صفحه 1 از 58