مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه آچارکشی استراکچر و تعمیرات پوشش سقف سالن های تولیدی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تخریب و بازسازی بخش های بستری بیمارستان 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای اسکلت فلزی و سازه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و بازسازی پالت کار (سنتر و اندکستینگ) واحد گندله 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب پلاک شناسایی اماکن 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه خرید مخازن زباله 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه حصارکشی چاههای 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه آبرسانی به مجتمع 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت مجتمع فرهنگی 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه احداث پل عابر پیاده محور 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عملیات بهسازی حصار 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهسازی حصار اطراف پست 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث دو باب مخزن 500 متر مکعبی بتنی زمینی و حصارکشی محوطه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پست کمپکت ۱۰۰۰ کاوا شامل تابلوی کمپکت سلولی ۲۰ کیلوولت ترانسفورماتور ۱۰۰۰ کاوا کم تلفات و تابلوی فشار ضعیف 1600 آمپر - تهیه، بارگیری ، حمل و باراندازی ، آزمایش و بازرسی، تخلیه و تحویل لول... 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه مقاوم سازی فوندانسین یکی از پلتفرم های واحد تولیدی و مخازن ذخیره و همچنین اجرای فونداسیون طرح توسعه خود به صورت EPC 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نرده همراه ستون و اتصالات به منظور محصور کردن پاکت پارک های محله 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مصالح، ساخت و اجرای هندریل 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فاز دوم تکمیل تجاری ها و بوستان- اجرای عملیات احداث پل آبروی- عملیات استخراج 35000 تن آهک از معدن 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 1400/09/15 1400/09/30
مناقصه -انجام عملیات جوشکاری گلبرگ های کربن 3 دستگاه مخزن کروی 1400/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13