مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
پروژه تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
واگذاری ممیزی و تهیه بانک اطلاعات GIS ارتفاعات پیرامونی 1399/10/25 رجوع به آگهی
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/25 رجوع به آگهی
انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارها 1399/10/25 رجوع به آگهی
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/25 رجوع به آگهی
عملیات نگهداری و تعمیرات آسانسورهای کارگاههای خطوط تولید و ساختمانهای اداری - انتقال کلافهای سرد از... 1399/10/25 رجوع به آگهی
انجام امور نظارت بر فروشگاهها و بازارها 1399/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت و حدنگاری پلاکهای ثبتی و... 1399/10/30
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15