مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر فعالیت پیمانکاران طرح احداث کارخانه آهک هیدرات... 1397/11/03 1397/11/13
خرید خدمت مشاوره تهیه طرح تفصیلی شهر 1397/11/03 1397/11/18
واگذاری خدمات مهندسی مشاوره نظارت تاسیسات برقی، مکانیکی و ساختمانی خانه های بهداشت و کلیه پروژه های... 1397/11/03 1397/11/10
نقشه های پایه توپوگرافی با مقیاس UTM,1.500 نمودن آنها - تهیه طرح های مطالعاتی - امکان سنجی - توجیهی... 1397/11/03 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور به منظور حضور در مسابقه طراحی پاویون در اکسپو جهانی 1397/11/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای در ساختمان بیمارستان 1397/11/03 1397/11/14
Planning and Designing of External Development works, IBA Center for Telecommunication and Informati... 1397/11/01 1397/11/25
alurin intends to launch an international call for identification and qualification of qualified con... 1397/11/01 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1397/11/02 1397/11/09
PMC for Infrastructure Construction Projects 1397/11/01 1397/12/05
صفحه 1 از 8