مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید CENTRIFUGAL PUMP 1400/02/02 1400/02/11
مناقصه خرید ELECTROPUMP/ DESALINATION UNIT 1400/02/02 1400/02/11
مناقصه واگذاری تعمیر و سرویس الکترو پمپ های تاسیسات آب 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه ماشین بولت جهت پمپ های فایر 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکترو موتور 92کیلووات و الکتروپمپ 8/374 و الکتروپمپ7/374 1400/02/07
مناقصه VALVE / BELT / GASKET - RADIAL BALL BEARINGS, SINGLE ROW SKF و.... 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه PART FOR EBARA ABSORPTION CHILLER SOLUTION PUMP/ DIAPHRAGM VALVE/ BELT/GASKET - RADIAL BALL BEARINGS, SINGLE ROW SKF - STEATATE CALCIUM - P/F ABB ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات سازه ساختمان پمپ خانه 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت FAN BLADE آلومینیومی ـ ساخت پروانه پمپ 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی پمپ تغذیه آب بویلر واحد بخار نیروگاه 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید( ساخت داخل) قطعات یدکی پمپ تغذیه آب بویلر 1400/02/01 1400/02/08
مناقصه خرید پمپ روغن اصلی و کمکی کمپرسور mac&bac 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت مخزن عمودی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1دستگاه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/02/09
مناقصه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/02/09
مناقصه قطعات یدکی پمپ های raw water 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی پمپ واحد نمک زدایی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکتروموتور پمپ اکسیژن 1400/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7