مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سیم بکسل 1400/10/29 1400/11/12
مناقصه خرید پلیت سایشی مکانیزم حمال - پین مکانیزم حمال و تراست پلیت سایشی - پلیت فنری چرخ دنده کوره - برد انالوگ 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه پلمب سیم بکسلی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی wire rope 6x36 /0046011 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه خرید 910/000 عدد انواع پلمپ سیم بکسلی با قابلیت تجهیزیه سیستم RFID و ثابت دربهای تلمبه 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه خرید انواع پلمپ سیم بکسلی 1400/10/27 1400/11/19
مناقصه خرید مربوط به WIRE ROPE ۶X۳۶ 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مربوط به WIRE ROPE ۶X۳۶ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه WIRE ROPE 6X36 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه سیم بکسل 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی wire rope 1400/10/21 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی wire rope 1400/10/21 1400/11/02
مناقصه خرید WIRE ROPE 6X36 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه WIRE ROPE 6 X 36-0046024 1400/10/20 1400/10/30
مناقصه خرید مربوط به شرح ذیل :6 X 36 WIRE ROPE 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین WIRE ROPE 6X36 1400/10/19 1400/10/30
مناقصه خرید WIR ROPE 6 X 36 1400/10/19 1400/11/02
مناقصه Supply of Steel Bar and Binding Wire 1mm for Pashtoon Kot District of Faryab Province 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تامین WIRE ROPE 6X36 1400/10/19 1400/10/30
مناقصه تامین WIRE ROPE 6X36 1400/10/19 1400/10/30
صفحه 1 از 2