مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 1398/08/22 1398/08/25
فعالیتهای دستمزدی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار-فعالیت های کلید در دست 1398/08/22 1398/08/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیم آلومینیوم MINK 1398/08/21 1398/08/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1398/08/21 1398/08/26
خرید 12 قلم (215 کیلومتر) کابل زیرخاکی جهت پروژه های علائمی دوخطه و حومه ای 1398/08/21 1398/08/27
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید انواع تیر چوبی - خرید انواع تیر سیمانی - خرید سیم آلومینیو... 1398/08/21 رجوع به آگهی
خرید انواع کابل آلومینیوم خودنگهدار 1398/08/21 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Aerial Bundled Conductor Alu.33kV 1398/08/20 رجوع به آگهی
خرید سیم هادی لینکس و سیم محافظ خط 63 کیلو ولت چهار مداره سازی 1398/08/20 رجوع به آگهی
Grinding wheel & Copper Cable Flexible & Bag Canvas & Square 12.5 mm 1398/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6