مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سوئیچ فشار پمپ هیدرولیک کابل نسوز 24core 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید انواع سیم در سه مقطع مختلف 1397/10/29 1397/11/04
خرید کابل ژله فیلد خاکی 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید کابل 6*1 زره دار (زره از نوع گالوانیزه) ـ 5 کیلوولت ، کراس لینک (XLPE) 1397/10/29 1397/11/09
High Pure Metal and Non-Metal Elements 1397/10/27 1397/11/11
خرید سیم آلومینیومی در سه مقطع مختلف 1397/10/27 رجوع به آگهی
خرید انواع سیم در سه مقطع مختلف 1397/10/27 1397/11/04
خرید 4000 متر کابل 240*1 1397/10/27 رجوع به آگهی
تهیه، بسته بندی، بارگیری، حمل و تخلیه سیم هادی و سیم محافظ هوایی خطوط 132 کیلوولت 1397/10/26 1397/11/02
صفحه 1 از 10