مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کابل های مربوطه جهت ترانس 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه کابل کنسانتریک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کابلهای فشارضعیف و متوسط 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه کابل نمودارگیری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات کابل فیبر نوری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح سیم به کابل خودنگهدار بخش رویان 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجرای طرح سیم به کابل خودنگهدار 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی 1400/09/10 1400/09/21
مناقصه Transformer Board Sheet & Insulation Paper & Supply of LV Winding of Continuous Transpose Conductor (CTC & Fabrication and Stacking of Lamination core 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح سیم به کابل خودنگهدار 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه تامین مصالح مورد نیاز خود را از قبیل کناف ایران، سیم و کابل ، آسانسور، درب ضد حریق و ضد سرقت) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سینی کابل و کلیه متعلقات برقی پروژه بهینه سازی سیستم الکتریکال سایت پشتیبان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید،تست،بارگیری،بار اندازی، حمل و تخلیه سیم تماس contact wire و سیم ارت دپو مرکزی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم مسنجر (messenger wire و سیم ارت دپو مرکزی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه تعویض سیم به کابل خود نگهدار شبکه برق 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل و تجهیزات خط کابلی دو مداره 63 کیلوولت 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید کابل و سرکابل های مربوطه جهت ترانس های T3 و T4 نیروگاه گازی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه خرید مصالح ساختمانی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۳۰۰ کیلومتر انواع کابل خودنگهدار - خرید ۱۳ دستگاه رکلوزر ۶۳۰ با تابلو کنترل و کابل اتصال 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه خرید زره - خرید قطعات منهول - خرید تراست پلیت سایشی 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10