مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه های آبرسانی (اصلاح و بازسازی ـ آبرسانی) 1398/10/29 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث دیوارهای حفاظتی فرودگاه اصفهان 1398/10/29 1398/11/05
احداث شبکه 20 کیلوولت در فاز توسعه شهرک - تجهیز چاه و ایجاد اتاقک سرچاهی و فنس کشی در شهرک صنعتی 1398/10/26 رجوع به آگهی
خرید فنس و سیم خاردار 1398/10/28 رجوع به آگهی
اجرای دیوار و سر درب ورودی مجموعه -تکمیل زیرسازی پیست و اجرای فنس زمین فوتبال 1398/10/28 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/10/28 رجوع به آگهی
اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه آب-تکمیل و فنس کشی مخزن-فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/10/28 1398/10/29
اجرای پروژه فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/10/28 رجوع به آگهی
احداث شبکه 20 کیلوولت در فاز توسعه شهرک - تجهیز چاه و ایجاد اتاقک سرچاهی و فنس کشی در شهرک صنعتی 1398/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع النجه گنجه شهرستان اسدآباد 1398/10/25 1398/10/29
صفحه 1 از 4