مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/12/28 1398/01/04
تهیه طبخ توزیع و سرو سه وعد غذا کمپ 1397/12/28 1398/02/20
تهیه غذا در رستوران 1397/12/28 1398/01/20
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی 1397/12/28 1398/01/06
واگذاری کامل پایگاهی اورژانس جاده ای و حجمی خدمات مشاغل گروه بهداشتی و خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری... 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان 1397/12/28 1398/01/17
اصلاحیه آگهی تهیه و طبخ غذای گرم انبار نفت 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور تهیه و تامین، طبخ و توزیع غذا 1397/12/28 1398/01/11
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی دانشکده 1397/12/28 1398/01/06
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1397/12/27 1398/01/07
صفحه 1 از 8