مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت 1399/09/12 رجوع به آگهی
امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1399/09/13 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طیخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید گل فصل جعبه ای - اجرای لوله بتنی مسلح سه کلاف - اجرای لوله بتنی مسلح یک کلاف - اجرای فرش موزایی... 1399/09/12 رجوع به آگهی
خدمات غذا و اتاقداری منطقه عملیاتی 1399/09/12 رجوع به آگهی
امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1399/09/12 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ، سرو و توزیع غذای کارکنان شرکت 1399/09/11 رجوع به آگهی
پخت و سرو خوراک روزانه (صبحانه، نهار، شام) 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیم... 1399/09/11 1399/09/18
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت - 1399/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10