مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تهیه، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه 1397/10/29 رجوع به آگهی
عملیات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1397/10/29 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1397/10/27 1397/11/04
عملیات تهیه، طبخ و توزیع غذا - آشپزخانه 1397/10/27 رجوع به آگهی
عملیات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - مهندسی 1397/10/27 رجوع به آگهی
خرید/ خدمات تهیه و طبخ غذا (رستوران) 1397/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز اموزشی و درمانی 1397/10/27 1397/10/29
واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا (ناهار و شام) کارکنان نیروگاه 1397/10/27 رجوع به آگهی
پیمان تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع و سرو غذا و اداره رستوران 1397/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11