مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1398/06/31 1398/06/31
بهره برداری از رستوران 1398/06/31 رجوع به آگهی
تمدید خرید غذا جهت پرسنل 1398/06/31 رجوع به آگهی
تمدید خرید غذا جهت پرسنل 1398/06/31 رجوع به آگهی
تهیه, طبخ, توزیع و سرو غذای کارکنان 1398/06/31 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا صبحانه، نهار، شام و یک وعده... 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا صبحانه، نهار، شام و... 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا صبحانه، نهار، شام و... 1398/06/31 رجوع به آگهی
امور تهیه, طبخ و توزیع غذای بیمارستان ها 1398/06/31 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان به همرا... 1398/06/31 1398/07/06
صفحه 1 از 21