مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه تامین غذای روزانه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین تهیه مواد اولیه و طبخ غذای رستوران پرسنل خود 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید غذا برای کارکنان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور اماکن و طبخ و توزیع 1400/02/06
مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم در سالن‌های غذاخوری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی و هتلینگ 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1400/02/04
مناقصه واگذاری تامین و طبخ غذای کارکنان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت خدمات و رستوران (اپراتوری) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات طبخ, تهیه و توزیع غذای پرسنل به پیمانکار واجد شرایط 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل به مدت یک سال 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه کلیه خدمات راهبری، تهیه، طبخ و سرو غذا براساس برنامه غذایی کارفرما جهت کارکنان و مهمانان 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه کاربری رستوران و پذیرایی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات خرید، طبخ و توزیع غذا 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه خدمات خرید، طبخ و توزیع غذا 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه خدمات تهیه و پخت،سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1400/01/30
مناقصه مربوط به انجام خدمات مورد نیاز پخت و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1400/01/25 1400/02/01
صفحه 1 از 5