مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین سرویس های ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع غذای کارکنان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشگاه و برگزاری مجالس 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین غذای کارکنان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره 1400/09/06 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تأمین یک وعده غذای گرم کارکنان انبار نفت شهیدتندگویان 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه اجاره اماکن شعب رستوران 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام 1400/09/04 1400/10/15
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا و یک وعده پس شام در رستوران 1400/09/04 1400/10/15
مناقصه خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیغ غذای بیمارستانها 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ارائه خدمات طبخ ، توزیع و پذیرایی مجتمع سلامت دانشگاه 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع) 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر (عج) 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه تهیه, طبخ , توزیع و سرو غذا و اداره رستوران ها 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات خدمات عمومی خوابگاه ها، آشپزخانه و سلف سرویس 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز اقماری 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی دانشگاه 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه پیمانکار معماری - -کامپوزیت - سقف کاذب - تهیه و طبخ غذا - تامین نیروی انسانی- جرثقیل 25 و 10 تن 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6