مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مصالح و اجرای عایق دیواره های گود 1399/09/09 1399/09/10
خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب کف کاذب مرکز مخابراتی 1399/09/09 رجوع به آگهی
راهبری خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور و ایستگاه های تقویت / کاهش فشار و سایر متعلقات 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب کف کاذب مرکز مخابراتی 1399/09/09 رجوع به آگهی
Cold Applied Polymeric Corrosion Protection tape & Primer 1399/09/08 رجوع به آگهی
تهیه و نصب لایه مقاوم ساز xds روی حدود 2000 مترمربع شیشه 1399/09/08 رجوع به آگهی
خرید عایق با فویل آلومینیومی 1399/09/06 رجوع به آگهی
تامین خدمات عمومی و تخصصی تاسیسات اندازه گیری نفت شهر و تاسیسات تقویت فشار گاز 1399/09/05 1399/09/15
عملیات عایق کاری در فضاهای بلوک B در پروژه 1399/09/03 رجوع به آگهی
خرید عایق با فویل آلومینیومی 1399/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3