مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری فضای سبز انتهای بلوار 1397/11/25 1397/12/01
روکش آسفالت کوچه ها و خیابانهای شهر ـ پروژه اجرای اصلاح هندسی تقاطع ـ پروژه رنگ آمیزی معابر شهری و خ... 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری خرید اقلام گیاهی 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/25 1397/11/29
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری و دفن زباله و بخشی از آبیاری فضای سبز 1397/11/25 رجوع به آگهی
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی و.. 1397/11/25 1397/11/30
حفظ و نگهداری و آبیاری فضاهای سبز شهر - درختان و پارک های عمومی شهر - هرس - سم پاشی و سایر موارد مرب... 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری فضای سبز و تنظیف و رفت و روب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1397/11/25 رجوع به آگهی
د خرید اقلام گیاهی 1397/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25