مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین نیروهای انسانی در قسمت های تابعه خدمات شهری، فضای سبز و .. 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیف معابر و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز بصورت حجمی به مدت یک سال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیشبرد طرح های سرمایه گذاری نسبت به شناسایی سرمایه گذاران و علاقه مندان به اجرای پروژه های مشارکتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری-نگهداری فضای سبز-پشتیبانی شهرداری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تنظیف، آبدارخانه و فضای سبز دانشگاه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین غذای روزانه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از حوزه خدمات شهری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی، فضای سبز ، تنظیف ونگهداری ساختمانها 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری کوچه ها-جدولگذاری بوستان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک شهری 1400/02/04
مناقصه خدمات شهری و فضای سبز و آتش نشانی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد، احداث، توسعه، حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز شهری 1400/01/29 1400/02/06
صفحه 1 از 17