مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات نگهداری فضای سبز 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز باغ 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری امورات نگهداری، توسعه و گسترش فضای سبز و واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات ش... 1398/08/23 1398/09/04
واگذاری امور پیمانکاری : فضای سبز، اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز نوآوری 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث پارک 1398/08/23 1398/09/03
احداث و توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بوستان ها و فضای سبز 1398/08/23 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نهال کاری ،محصور سازی و نصب تابلو 1398/08/23 1398/08/25
احداث ساختمان - تراش و روکش مکانیزه - تهیه، اجرا و بازسازی شبکه آب خام آبیاری فضای سبز - بازپیرایی... 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداشت فضای سبز و نظافت 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات فضای سبز و باغات میوه و حفظ و نگهداری درختان غیر مثمر ( کمربند سبز ) کارخانه سیمان 1398/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26