مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه نوبت اول حفظ نگهداری و توسعه فضای سبز شهری شهرداری پیرانشهر 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز 1398/11/29 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز شهر مسجدسلیمان 1398/11/29 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک دولت شهر مسجدسلیمان 1398/11/29 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری وآبیاری فضای سبز سطح شهر چرام وچشمه بلقیس 1398/11/29 1398/12/06
ایجاد و توسعه فضای سبز 1398/11/29 رجوع به آگهی
نظافت، نگهداری از فضای سبز نگهبانی اجرائیات و امور خدماتی و اداری 1398/11/29 رجوع به آگهی
پروژه احداث و ترمیم قطعات فضای سبز 1398/11/29 1398/12/12
واگذاری احداث پارک دولت شهر 1398/11/28 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35