مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید دیوار بتنی پیش ساخته پیرامونی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای تک لبه بخشی از معابر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیاتی نمودن دستگاه تولید جداول بینی 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه خرید دیوار بتنی پیش ساخته پیرامونی دانشگاه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت شبکه ارماتور بندی سگمنت سبد بافی پروژه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه تامین بتن آماده 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
مناقصه فرش موزائیک 1400/01/28 1400/02/13
مناقصه خرید دیوار بتنی پیش ساخته پیرامونی دانشگاه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کف فرش بتنی و ترافیکی ـ پروژه احداث زورخانه شهر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه باکس بتنی 1400/01/31
مناقصه خرید 100دست دریچه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع تیر سیمانی پیش تنیده گرد 1400/02/09
مناقصه تهیه حمل و نصب و اجرای نیوجرسی بلوک مفصل دار 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی یک طرف نما و متعلقات جهت حصارکشی اطراف تصفیه خانه فاضلاب 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و بازسازی سازه های بتنی آهن سازی و سایر واحد های شرکت 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ایگناتور- انواع ترانسفورماتور ـ انواع قطع کننده ـ انواع مقره ـ سیم آلومینیوم و.... 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی اندازه های بتنی آهن سازی و سایر واحد های شرکت 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5