مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، حمل، زیرسازی و نصب دیوار بتنی پیش ساخته به منظور محصور نمودن محوطه پست برق شهرها 1397/10/29 1397/11/13
واگذاری عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و عملیات دیوارکشی بتنی طرح های جامع حفاظت فیزیکی 1397/10/27 1397/11/01
Replacement of MS/damaged RCC tanks with new RCC overhead tanks in HWP (M) colony. 1397/10/26 1397/11/08
پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاهها 1397/10/27 رجوع به آگهی
تهیه، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در نقاط پر تصادف مصوب محورهای حوزه استحفاظی استان 1397/10/26 1397/10/30
اجرای عملیات محوطه سازی و کفپوش بتنی پرسی و اجرای کانال و کریتینگ 1397/10/26 رجوع به آگهی
عملیات دیوارکشی بتنی طرح های جامع حفاظت فیزیکی 1397/10/26 رجوع به آگهی
جدول گذاری و سنگ فرش (موازئیک)، پیاده روهای خیابان های سطح شهر 1397/10/26 رجوع به آگهی
عملیات حصارکشی اطراف ایستگاه های شیر بین راهی با دیوار پیش ساخته بتنی در مسیر خطوط لوله 1397/10/26 1397/11/06
واگذاری عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و عملیات دیوارکشی بتنی طرح های جامع حفاظت فیزیکی 1397/10/26 1397/11/01
صفحه 1 از 4