مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید blade پره فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از جنس فایبرگلاس 1399/09/12 1399/09/26
خرید blade پره فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از جنس فایبرگلاس تولید داخل 1399/09/09 1399/09/26
فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 1- 9840071 (خرید Blade (پره) فن های هوایی 1662 واح... 1399/09/08 1399/09/26
تهیه و تامین باقیمانده لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد 1399/09/03 رجوع به آگهی
خرید یک نوع مخزن آب و فوم آتش نشانی 10.000 لیتری به تعداد2 عدد از جنس grp 1399/09/04 رجوع به آگهی
تهیه و تامین باقیمانده لوله، اتصالات و متعلقات GRP پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فشار پایاب سد 1399/09/04 رجوع به آگهی
خرید یک نوع مخزن آب و فوم آتش نشانی 10.000 لیتری به تعداد2 عدد از جنس grp 1399/09/03 رجوع به آگهی
خرید لوله GR.B 1399/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1