مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین خودرو استیجاری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/02/08
مناقصه گشت انتظامات و تامین امنیت در حوزه حفاظت فیزیکی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری 1400/02/05
مناقصه پروژه توسعه و بهبود شبکه ی حمل و نقل درون شهری شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی و هتلینگ 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره ماشین آلات سبک وسنگین- بیل و کامیون جهت بارگیری و حمل - گریدر - تانکر آب پاش - بلدوزر - وانت (معمولی و کمک دار) - جرثقیل -لودر - بیل مکانیکی و چکش - دستگاه حفاری - مینی بوس - سواری - خ... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان انبار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه گشت انتظامات و تامین امنیت در حوزه حفاظت فیزیکی در شفیت های ثابت و سیار از طریق تامین وسیله نقلیه و تامین نیرو 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه ماموریت های اداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت 1400/02/02
مناقصه انجام خدمات خودرویی درون شهری و برون شهری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور نقلیه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خدمات نظافت - واگذاری مشارکتی واحد کاردرمانی و ارتوپد فنی به مدت یکسال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پشتیبانی فضای سبز،تنظیف و نگهداری ساختمان ها،حراست و نگهبانی حمل و نقل و چاپ و تکثیر 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری حمل و نقل درون و برون شهری شهر 1400/02/05
مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب ذهاب کارکنان 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12