مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات خودرویی شهری و برون شهری جهت امورات اداری و ماموریت های مخابرات توسط 22 دستگاه خودرو سواری، 20 دستگاه وانت و 2 دستگاه ون در سطح استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شیفت 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه واگذاری خدمات سرویس رفت و آمد کارکنان کارخانه (مینی بوس) 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات ترابری حمل و نقل کارکنان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ایاب ذهاب پرسنل- 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی شامل راننده و حمل و نقل حوزه خدمات شهری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه مدیریت ناوگان ملکی سازمان اتوبوسرانی و جابجایی مسافر در خطوط سطح شهر و انجام سرویس دربستی های محوله 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس کارکنان و مامورین ایستگاه راه آهن 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه واگذاری حمل محموله های درون شهری 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه خرید خدمت ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه - تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعته جهت واحدهای مختلف شرکت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل- واگذاری امور نقلیه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری وظایف و مأموریت های اجرایی خود (شهر، حریم و معبر) در سطح مناطق 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت اتوبوسهای ملکی و جابجایی مسافر در خطوط سطح شهر 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان سلماس 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و خدمات نقلیه شرکت 1400/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12