مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/13 1398/09/18
واگذاری حق امتیاز آژانس تاکسی تلفنی بانوان و پیک موتوری 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان 1398/09/13 1398/09/20
تامین خودرویی استیجاری با راننده 1398/09/13 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/13 رجوع به آگهی
تامین وسیله حمل ونقل جهت ایاب وذهاب پرسنل 1398/09/13 رجوع به آگهی
تامین (اجاره) وسایل نقلیه سبک و سنگین - تامین (اجاره) ماشین آلات سنگین، کمپرسورها و ژنراتورها 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و پزشکان و امور جاری پلی کلینیک 1398/09/12 1398/09/17
انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک) 1398/09/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک) 1398/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 21