مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه 1398/09/13 1398/09/20
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت 1398/09/13 1398/09/18
انجام امور حمل و نقل 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مینی بوس 1398/09/13 1398/09/19
اجاره محل آژانس حمل و نقل جهت جابجایی مراجعین 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مینی بوس 1398/09/12 1398/09/19
خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/12 رجوع به آگهی
بکارگیری 7 دستگاه خودرو سواری در اختیار 1398/09/12 1398/09/18
واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/11 رجوع به آگهی
خدمات سرویس ایاب و ذهاب 1398/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 21