مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نقلیه موتوری سبک (تامین خودرو و تعدادی راننده پایه یک جهت خودروهای سنگین) 1398/09/13 رجوع به آگهی
Transportation Services 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، و کنترل چی، گشت تاک... 1398/09/16 1398/09/21
تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری 1398/09/16 1398/09/20
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/16 1398/09/18
دعوتنامه مناقصه خدمات خودرویی 1398/09/16 1398/09/20
واگذاری بخشی از خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های مربوط به سرویس های ایاب و ذهاب 1398/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 23