مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مجری برای مطالعه، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه هوش تجاری در مجتمع اقتصادی و شرکت های ز... 1399/09/04 رجوع به آگهی
خرید بی سیم های دیجیتال 1399/09/04 1399/09/12
خرید، نصب، تحویل، راه اندازی، آموزش و عملیاتی نمودن سامانه نرم افزاری SPECTRUM PROTECT SUITE 1399/09/04 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) خدمات اداری، دفتری، رانندگی و فناوری ا... 1399/09/04 1399/09/09
فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات جنبی دفتری، رانندگی و فناوری اطلاع... 1399/09/04 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزاتONU و شبکه و انتقال مربوطه، کابل کشی، مفصل بندی و برگردان شبکه در... 1399/09/04 1399/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عم... 1399/09/08
Technical equipment for the state demining units for conducting humanitarian demining tasks on the g... 1399/09/03 رجوع به آگهی
تهیه و جانمایی نقشه شمیم مناطق بافت مسکونی روستایی و تهیه و جانمایی نقشه سایر دستگاهها نظیر میراث ف... 1399/09/03 رجوع به آگهی
خرید سامانه هوشمند نظارت و بازرسی 1399/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19