مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری شبکه کابل و هوایی محور شهرستان ها 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید زیروکلاینت جهت سالنهای آزمونهای الکترونیک ساختمان تدبیر معاونت آ... 1399/09/17
فراخوان ارزیابی کیفی خريد تجهيزات مخابراتي TPS و PLC 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه مرکز آموزشی درمانی کودکان... 1399/09/17
Video Advertisement 1399/09/12 رجوع به آگهی
supply and installation of veeam renewal 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی 1399/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیزات نصب و راه اندازی و آزمایش و تحویل در 3 سایت موبایل و جمع آوری کله تجهیزات مازاد و تح... 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات سرور و سوییچ و فایروال 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات TI 1399/09/12 1399/09/12
صفحه 1 از 31