مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی تامین کنندگان دستگاه حفاری 1399/09/10 رجوع به آگهی
شناسایی تامین کنندگان دستگاه حفاری: -دستگاه حفاری مغزه گیری تا عمق 2000 متر -دستگاه حفاری مغزه گیری... 1399/09/09 رجوع به آگهی
Hot Tapping Drilling & Stopping Machine 1399/09/08 رجوع به آگهی
Flow Proving Machine 23M 1399/09/08 رجوع به آگهی
شناسایی تامین کنندگان دستگاه حفاری 1399/09/08 رجوع به آگهی
شناسایی تامین کنندگان دستگاه حفاری 1399/09/05 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به P/F:"HYDRALIFT TOP DRIVE TYPE; HPS500 1399/09/05 رجوع به آگهی
انجام کلیه عملیات اجرای حفاری و تحکیمات تونل 1399/09/05 1399/09/11
خرید قطعات مربوط به شرح ذیل: - PRESSURE CONTROL EQUIPMENT - MONITORING SYSTEM 1399/09/05 رجوع به آگهی
PURCHASE OF 25 ESP TUBING HEAD SPOOL AND X‐TREE SETS FOR WATER SOURCE WELLS 1399/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6