مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه DAVIS FILL UP AND CIRCULATE TOOL 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مربوط به : "DRAWWORKS 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه بوستر پمپ هیدرولیک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه بوستر پمپ هیدرولیک 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مربوط به P/E"IIE" DRILLINGFLUIDAGITATOR 1400/09/10 1400/09/21
مناقصه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 5دستگاه حفاری 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه P/F: HAILON MEASURING WHILE DRILLING(MWD) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - LIGHTNIN MUD MIXER - P/F - FOSTER CATHEAD ALL TYPE - P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مربوط به p/f emesco triplex mud pump 1400/09/10 1400/09/27
مناقصه شرح تقاضا I.B.O.P SUP MH TOP DRIVE PARTS FOR HYDRALIF TOP DRIVE TYPE HP5500 PARTS FOR DERRICK AND MI 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید (لنت ترمز دراورکس ) - چرخ دنده GE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ROTARY TAPER TAP, "V" THREAD 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین P/F: RETRIVABLE MWD DRILLING P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE P/F: NATIONAL DRAWWORKS P/F: CAMER 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مربوط به : P/F INGERSOLL RAND 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید (SERVER PROLIANT DL380 ) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه hose -قطعات تهویه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PARTS FOR HYDRIL BLOWOUT PREVENTERS 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید PARTS FOR VARCO & MH TOP DRIVE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای P/F HYDRALIFT TOP DRIVE/9945055 1400/09/10 1400/09/21
مناقصه خرید مربوط به P/F :"JIE" DRILLING FLUID AGITATOR 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12