مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای سازه جرثقیل 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث ایستگاه بالابر شهرک 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه اجاره یک دستگاه جک-آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل دار 1400/01/25 1400/02/01
مناقصه اجاره یک دستگاه جک آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری انبار مرکز توزیع 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره یک دستگاه جک آپ بارج سه/چهار پایه دریایی مسکونی و تعمیراتی جرثقیل 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید ، بسته بندی و حمل و نصب ( با انجام عملیات زیرسازی) سیستم بالابر ( کلایمر مورد نیاز نمای بلوک E 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر یک دستگاه آسانسور باری 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیزات مورد نیاز تخلیه و بارگیری انبار مرکز 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1