مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث شبکه روشنایی تقاطع های پر تصادف محور 1398/06/26 1398/06/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 1300 عدد هندهول های پلی اتیلن روشنایی سطوح پ... 1398/06/28 1398/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرو نگهداری سیستم روشنایی راه و تونلهای شهرستانن لردگان و بخش میانکوه 1398/06/28 1398/07/04
خرید 2200 عدد لامپ کم مصرف SMD 1398/06/28 1398/08/08
خرید 2200 عدد لامپ کم مصرف SMD 1398/06/28 1398/08/08
خرید تجهیزات روشنایی ـ خرید مبلمان شهری 1398/06/28 رجوع به آگهی
عملیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی ـ آذین بندی موقت 1398/06/28 رجوع به آگهی
ایمن سازی 100 تقاطع با علائم افقی و عمودی - احداث دوربرگردان - تعریض و بهسازی جاده - نگهداری سیستم ر... 1398/06/28 1398/07/06
خرید تجهیزات چراغهای راهنمایی 1398/06/28 1398/07/28
عملیات تهیه مصالح و اجرای رفع حریم شبکه روشنایی 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10