مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سیستم روشنائی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی CATII سطوح پروازی فرودگاه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه تهیه ساخت و نصب برج نوری در محوطه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار حائل -احداث دیوار ساحلی مسیل های سطح شهر -احداث و بهسازی سنگفرش پیاده روها -آسفالت مکانیزه معابر -جدولگذاری معابر -خرید و نصب المان و مبلمان شهری -خرید و نصب علائم ایمنی و راهنما... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مرتبه اول پروژه نیرورسانی و مقاو سازی سیستم برق روشنایی 1400/02/02
مناقصه Solar Energy System 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه Streetlights 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ایگناتور 1400/02/01
مناقصه خرید انواع چراغ خیابانی 1400/02/01
مناقصه اجرای روشنایی در مقاطع 1400/01/31
مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت اجرای برج نوری 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه خرید انواع ایگناتور- انواع ترانسفورماتور ـ انواع قطع کننده ـ انواع مقره ـ سیم آلومینیوم و.... 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه روشنایی فاز اول بوستان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی فشار متوسط 1400/01/31
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی 1400/01/26 1400/02/01
مناقصه جلوگیری از ناپایداری در تامین برق مشترکین، از هرگونه استفاده از شبکه برق 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6