مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران توانمند خود اقدام به برگزاری فراخوان عمومی در زمینه فعالیت " کروم کاری قطعات " 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و تهیه و نصب پروژه های جرثقیل عمومی (با کلاس A1M1 تا ASM5) 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تجهیزات و قطعات خارج از فنس 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی سیلندرهای هیدرولیکی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی زنجیرهای دمی بار واحد ریخته گری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی انواع یاتاقانهای بابیتی شرکت فولاد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی فریم قالب ریخته گری ناحیه فولادسازی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کفش ترمز چدنی کوچک به تعداد 10.000 قالب 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۶۳ نوع مواد اولیه به مقدار ۱۱۰/۰۸۴ کیلوگرم و ۳۶۲ متر مربع ـ برون سپاری ۱۳۰ نوع قطعه صنعتی به تعداد ۲۹۲۱۵۰ عدد 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سخت پوشکاری (HardFacing تجهیزات فلزی خطوط تولید 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و بازسازی زنجیرهای دمی بار 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی فریم قالب ریخته گری 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 50 قلم قطعه ساختنی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه کروم کاری قطعات 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 38 قلم قطعه ساختی جهت مصرف در سایت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 50 قلم قطعه ساختی جهت مصرف در سایت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 39 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در سایت 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه سخت پوشکاری (Hardfacing) تجهیزات فلزی خطوط تولید 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۶۳ نوع مواد اولیه به مقدار ۱۱۰/۸۳ کیلوگرم و ۳۶۲ مترمربع 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید هشت دست قالب فاینتول 1400/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4