مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری فرآیند تبدیل نیم مخزن به مخزن در سایزهای مختلف - خرید کیس کامپوزیتی- خرید لوله مانیسمان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مخازن زباله مکانیزه گالوانیزه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری فرآیند تبدیل نیم مخزن به مخزن در سایزهای مختلف خرید کیس کامپوزیتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو دستگاه تانکر حمل شیر همراه با محور نصب - خرید یک دستگاه نمک سنج -خرید پرسیدین-خرید اسید نیتریک 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع مشکل نهر کشاورزی روستا - عملیات تعریض نهر - تکمیل احداث معبر کامیونداران ... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ساخت Leg & Bracing جهت هفت دستگاه مخزن کروی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه REFURBISHMENT OF THE ROZENDAL RESERVOIR 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید-بارگیری-حمل و بار اندازی میلگرد و مخازن 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه مخزن راکتور 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 150 عدد نیمکت فلزی با رویه چوب به همراه 150 عدد سطل زباله 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه واگذاری تامین ظروف فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین ظروف فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بشکه فلزی 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مخزن زباله از شرکتهای تولیدی 1400/01/23 1400/02/02
مناقصه شناسایی پیمانکاران ملزومات بسته بندی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/29
صفحه 1 از 2