مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
PROVIDING WORKFORCE SERVICES (TWO I.net DEVELOPER) ON OUTSOURCING BASIS 1399/09/13 رجوع به آگهی
Consultancy Service for ERP System Design and Implementation 1399/09/13 رجوع به آگهی
انجام خدمات تشکیل گروه های گشت و بازرسی از منابع آب در محدوده های مطالعاتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
supply, installation and configuration of “Vulnerability Management Solution” for the bank based 1399/09/13 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی توانمندی های آموزشی، علمی، پژوهشی اعضای سازمان 1399/09/13 رجوع به آگهی
TA Consulting Firm for Flood Risk Management and Asset Management Support 1399/09/12 رجوع به آگهی
دعوت به همکاری از اشخاص حقوقی(شرکتها و موسسات ) 1399/09/12 رجوع به آگهی
Heatblock for reasearch 1399/09/12 رجوع به آگهی
شرح مختصر موضوع: "سامانه جامع مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان راه آهن جا به روش QCBS 1399/09/12 1399/09/22
Rehabilitation - Landfill 1399/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12