مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Warehouse Management Service and Transportation 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ایجاد و راه اندازی کارگزاری های رسمی حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی "مشاوره در امنسازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)" 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه for "climate-land useenergy-water nexus analysis with integration of socio-economic considerations 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه CONSTRUCTION OF DRAINAGE NETWORK IN TALUKA UBARO, DHARKI , KHANGARH , MIRPUR MATHELO OF DISTRICT GHOTKI SINDH 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه MANAGEMENT CONSULTING SERVICES FOR REVIEW OF FEASIBILITY STUDY, PROCUREMENT OF ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC) CONTRACTOR AND CONTRACT MANAGEMENT & ADMINISTRATION OF THE ATTABAD... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات جامع بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت و بهره برداری آزمایشی سامانه تعیین ظرفیت پویای خط انتقال ( Dynamic Line Rating ) 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه پیاده سازی و اجرا پروژه ITSM 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت به مساحت تقریبی 324428 هکتار 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام مطالعات اکتشافات تکمیلی 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های هواشناسی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی مشاور و پیمانکار پروژه TTSM 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نرم افزار نظام پیشنهادها 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی، نصب و راه اندازی سامانه جامع شبکه صنعتی 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه سامانه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های هواشناسی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه "Well back-allocation module (Sapphire) service and relevant corrective maintenance of SIM (System Information of Management) software" 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه Long term Logistic Service 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه SEA Investigator/Consultant 1400/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5