مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برداشت و تهیه نقشه اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه آب و تاسیسات مرتبط و محدوده روستاها و شهر 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه برداشت و تهیه نقشه اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه آب و تاسیسات مرتبط و محدوده روستاها و شهرهای 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطـالعه تعیین حـد بستر رودخـانه هـای شهرسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه انجـام خـدمات نقشه برداری و مطـالعه حـد بستر موردی رودخـانه های شهرسـتان زنجان( بطول580 کیلومتر) 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حـد بستر رودخانه های اسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی اراضی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات و نظارت بر نحوه اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه pm 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه خرید سامانه جمع آوری دیتاهای بهره برداری (DATA LOGGER) 1400/09/13 1400/09/18
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:5000 حریم شهر مشهد 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری قسمتی از عملیات ممیزی املاک و تطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/09/11 1400/09/24
مناقصه ارایه خدمات و نظارت بر نحوه اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه pm 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 15000 حریم شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه سازی دو دستگاه گرب کرین انبار کنسانتره ذوب مس خاتون آباد شامل نقشه برداری، طراحی، دمونتاژ، تهیه، تامین و خرید تجهیزات، لوازم، قطعات یدکی، متریال، نصب، دمونتاژ و نصب ریل جدید، تست... 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سامانه جمع آوری دیتاهای بهره برداری 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS - تعمیرات پیشگیرانه (PM) 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3