مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی-آسفالت محورها-بازنگری طرح جامع 1397/10/27 1397/11/06
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی پل دوم ورودی شهر - آسفالت محورها - خرید خدمات مشاور qcbs بازنگری طرح ج... 1397/10/26 1397/11/06
واگذاری ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی GIS شبکه تغذیه، توزیع، انشعاب گاز 1397/10/26 1397/11/03
انتخاب مشاور جهت نقشه برداری 1397/10/26 رجوع به آگهی
CONSULTANCY SERVICES FOR FEASIBILITY STUDY, ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT, DETAILED ENGIN... 1397/10/25 1397/11/22
واگذاری ممیزی اراضی، املاک و مشاغل و GIS 1397/10/25 رجوع به آگهی
اجرای طرح ممیزی نوسازی املاک 1397/10/25 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور واجد شرایط جهت انجام عملیات نقشه برداری 1397/10/25 رجوع به آگهی
Selection of consultants for analysing the feasibility of development of special tourism zones 1397/10/24 1397/12/06
Planning of Emirate roads 1397/10/23 1397/11/21
صفحه 1 از 4