مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی ، بروزرسانی و آماده سازی نقشه ها ، اجرا و پیاده سازی سیستم GIS ب... 1399/03/08 رجوع به آگهی
عملیات ممیزی املاک و GIS 1399/03/08 1399/03/20
Acquisition and processing of 3D Seismic Data of 600sqkm for Block 4/1B 1399/03/07 رجوع به آگهی
ممیزی املاک و GIS شهری املاک و مستحدثات شهری 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری طرح ممیزی املاک 1399/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طبقه اول مرکز دو منظوره آموزش فنی و حرفه ای 1399/03/06 1399/03/11
تجدید مناقصه GIS غرب استان خراسان جنوبی 1399/03/12
ممیزی املاک و GIS شهری املاک و مستحدثات شهری 1399/03/06 رجوع به آگهی
خرید مشاوره ـ پروژه جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی ، بروزرسانی و آماده سازی نقشه ها ، اجرا و پیاده سا... 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری مطالعات طراحی و نقشه های اجرایی محل جدید دفن پسماند 1399/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4