مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مشاوره در زمینه تهیه و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی و استقرار سامانه GIS شرکت گاز ا... 1397/12/27 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور برای صدور سند رسمی جهت اراضی بستر رودخانه 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات ممیزی املاک 1397/12/25 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی مشاوران به منظور خرید خدمات مشاور 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی فنی، نقشه برداری ، نقشه کشی و بازاریابی 1397/12/25 1398/01/18
واگذاری انجام خدمات نقشه برداری 1397/12/23 رجوع به آگهی
واگذاری زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی 1397/12/23 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی کارگزار ثبتی جهت انجام برخی از خدمات فنی و تخصصی ملکی و ثبتی نظیر اخذ اسناد مالکیت ت... 1397/12/23 رجوع به آگهی
انجام برخی از خدمات فنی و تخصصی ملکی و ثبتی نظیر اخذ اسناد مالکیت تک برگی (کاداستری) و المثنی، عمال... 1397/12/23 رجوع به آگهی
development of a Road Map for Development of Extension Services Centers 1397/12/23 1398/01/07
صفحه 1 از 3