مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 4/400/م نوبت دوم تهیه و نصب برج نور در ایستگاه های جندق، بافق و سه چاهون 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید12000 رشته لامپ گازی 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه - LIGHTNIN MUD MIXER - P/F - FOSTER CATHEAD ALL TYPE - P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT OF ALDIS / HAND HELD SIGNALING LAMP 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT OF DRY BATTERIES 12V 7AHEMERGENCY LIGHTING SYSTEM 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی پل 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها (کاربران آسیب پذیر) و .... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه -احداث دیوار بتن مسلح جهت تثبیت زمین-احداث ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی روستا 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین برق متقاضیان - توسعه فیدر پست - اجرای شبکه فشار متوسط هوایی مربوط به خروجی پست جدید الاحداث 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساخت و احداث جاده دسترسی تعمیراتی به پایه های برق 900 و خط هوایی پساب و ترانس های روشنایی راه آهن 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکدستگاه آشغالگیر مکانیکی و یکدستگاه کانوایر تصفیه خانه فاضلاب شهر - خرید 33 ردیف انواع نوار نقاله کارخانه گندله سازی و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار ساحلی - خرید و اجرای روشنایی معابر شهر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه تعمیرات اساسی شبکه توزیع نیرو و روشنایی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - احداث شبکه فشار متوسط- تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور و 1140 عدد رگلاتور در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان - احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه روستا - تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق از طریق تعویض کابل فرسوده، تقلیل بار و احداث شبکه روشنایی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید ۵۰ مجموعه چراغ سقفی روشنایی، ۲۵ مجموعه چراغ مارکر 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8