مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ۸۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری و تغلیظ لجن تصفیه خانه های فاضلاب 1399/09/12 1399/09/15
تامین گاز اکسیژن 1399/09/12 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 70 تن پودرپرکلرین 1399/09/17
ANTI ICING FUEL ADDITIVE و T.D WILLIAMSON TAPPING MACHINE و ... 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید مقدار همه 150.000 کیلوگرم پارافین صنعتی 1399/09/12 رجوع به آگهی
خرید خدمات نگهداری فضای سبز، خرید سموم و عملیات سم پاشی - خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل با مینی بوس و... 1399/09/11 1399/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 150000کیلوگرم پارافین صنعتی 1399/09/17
خرید روغن صنعتی 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید ماده شیمیایی کاتالیست آلومینا مورد استفاده در واحد بازیاف... 1399/09/22
خرید آندهای MMO 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20