مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه ماشین تراش ( cnc ) و حمل تا محل تحویل و تخلیه و نصب در محل همراه آموزش کار با دستگاه 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی برای فعالیت سواد آموزی 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Day to day operation of meeting room equipments at NSB & KNRPC conference room of NRB/BARCF, Kalpakkam & assisting in indent data exchange work in MMS software at MRPU, Chennai (2021-2022) 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی هتل 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تخصصی آموزش های عملی و کارگاهی به شیوه برون سپاری شاخه کاردانش 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش و بهبود منابع انسانی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات کارگزاری و مدیریتی مربوط به پشتیبانی و تامین نیروی انسانی 1400/08/26 1400/09/10
مناقصه انجام خدمات امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش و بهبود منابع انسانی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تمام یا بخشی از برنامه اجرایی شرکت 1400/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1