مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت نازل باکس HP و LP توربین بخار 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - LIGHTNIN MUD MIXER - P/F - FOSTER CATHEAD ALL TYPE - P/F:HYDRALIFT TOP DRIVE 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PARTS FOR HYDRIL BLOWOUT PREVENTERS 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه TURBINE METER (Qty 02 Items (09 Nos) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ایگنایتورهای مشعلهای گاز نیروگاه حرارتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پچ فابریک SPLIT SLEEVE 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه ساخت یک دستگاه Surface Condenser E-259 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک قلم مجموعه چرخ دنده توربین سولار 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه واگذاری طراحی، تامین و تعویض برنرها و اصلاح عملکرد چهار عدد بویلر بخار 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه تامین 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/09 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید14قلم قطعات یدکی توربین گازی سولار تحت تقاضای ZPS-0040003-TR/M01 1400/09/09 1400/09/28
مناقصه تامین P/F:GAS TURBINE «ZORYA 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و تعویض تجهیزات کنتوررگولاتور 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه خرید 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/09 1400/09/20
مناقصه تامین 12 قلم قطعات یدکی توربین سولار 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اقلام یدکی توربین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 3 عدد شیر اطمینان دیگ بخار 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین یک قلم قطعات یدکی توربین رستون 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی TUBE OF HEAT EXCHANGER 1400/09/08 1400/09/14
صفحه 1 از 8