مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه SUPER HEATER TUBES 1398/09/06 رجوع به آگهی
خرید لامپ های LED، LINE PIPE3 & 4 IN SCH:80 - تیوپ - TEMPERATURE GAUGE WITH THERMOWELL - اکتروپمپ 1398/09/06 رجوع به آگهی
Procurement of Fan with Gear Box Complete Set and Motor for Cooling Tower of Unit-2 1398/09/06 رجوع به آگهی
بهینه سازی سامانه پیش گرمایش APH کوره های تقطیر - بهینه سازی توربین بخار مولد برق STG 1398/09/06 رجوع به آگهی
Provision of Reverse Emulsion Breaker for CPF 1398/09/04 رجوع به آگهی
Provision of Major Maintenance Service for Vacuum deoxidizing tower 1398/09/04 رجوع به آگهی
خرید ده هزار عدد تیوب افکت آبسازی 1398/09/04 رجوع به آگهی
MFG. OF DRIVE SHAFTS FOR COOLING TOWER FANS OF UNIT NO.2,3 & 4 1398/09/03 رجوع به آگهی
REHABILITATION OF MS SUPPORT STRUCTURE OF PVC DRIFT ELIMINATORS OF COOLING TOWER 1398/09/03 رجوع به آگهی
Provision of Services for the Repair of two Gas Generators of the LM-2500 +, LM-2500 + G4 models 1398/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 5