مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نصب علمک ، کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات نصب علمک،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی 1400/02/06
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور- ساخت و نصب انشعاب متمرکز کنتور و رگلاتور 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه خرید دستگاه رگولاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر قبل از رگولاتور 1400/02/07
مناقصه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه خرید شیرهای پلی اتیلن 1400/01/28 1400/02/07
مناقصه واگذاری پروژه تامین قطعات و اتصالات، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اکچواتور 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نصب علمک ، کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه نصب علمک ،کنتور و رگلاتور و کارهای تعمیراتی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتور خوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول... 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر قبل از رگلاتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رگولاتور 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3