مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه حفرات خالی ، توسعه شبکه، نصب انشعابات و تجهیزات، نگهداری، تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی منطقه یک گازرسانی 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه پروژه ضخامت سنجی و کنترل خوردگی تجهیزات 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تامین، مونتاژ، نصب و راه اندازی خط آند رادینگ کارگاه 68ka شرکت 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری جدا سازی مصارف گاز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Supply of Aluminium Anodes to DCI Dredgers 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت کاتدیک مناطق سه گانه مرکز استان 1400/09/03 1400/09/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفاظت کاتدیک مناطق سه گانه مرکز استان 1400/09/03 1400/09/21
مناقصه پروژه ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری جدا سازی مصارف گاز 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار TBS سیستم حفاظت کاتدیک 1400/09/02 1400/09/18
مناقصه عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 1400/09/01 1400/09/17
مناقصه تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی با توان حدود 1.5 کیلو وات خط لوله گاز"10 اینچ کیلومتر500+3 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه خرید قطعات یدکی پکیج تزریق ماده ضد خوردگی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه حداث ایستگاه تقلیل فشار گاز - گازرسانی به ناحیه صنعتی - عملیات خاکی، جدول گذاری و زیراساس - کاربری سازی ۲ دستگاه خودروی اتش نشانی آتش نشانی بنز مدل ۱۹۲۴ 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی با توان حدود 1.5 کیلو وات خط لوله گاز"10 اینچ کیلومتر500+3 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح منطقه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور کنتور خوانی و توزیع قبوض اداره های گاز 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور کنتور خوانی و توزیع قبوض اداره های گاز 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کمپرسور اسکرو تزریق گاز به همراه تجهیزات جانبی و قطعات یدکی آن 1400/08/27 1400/09/11
مناقصه انجام عملیات امداد - نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و .. 1400/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3