مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/03 1399/09/08
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
توسعه شبکه و نصب انشعاب روستاها 1399/09/04 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیرات ایستگاههای تقلیل فشار و حفاظت از زنگ 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/03 رجوع به آگهی
37418 متر شبکه و نصب ایستگاه 5000 و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک در چاه 1399/09/03 1399/09/05
تهیه و اجرا عملیات پوشش FIRE STOP در کلیه پست های اصلی و فرعی برق و I/O ROOMS 1399/09/03 1399/09/05
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/03 1399/09/08
تهیه مصالح، ساخت و نصب ایستگاه تقلیل فشار 200000CGS مترمکعب در ساعت 1399/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9