مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اصلاح و رفع عیب از سیستم حفاظت کاتدیک و رفع شارتی از کابل های برق پالایشگاه 1398/02/30 رجوع به آگهی
احداث 8 مورد ایستگاه کاتدیک 1398/02/30 1398/03/05
تامین خدمات بهره برداری نواحی 1398/02/29 1398/03/01
واگذاری جمع آوری و احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی 1398/02/25 رجوع به آگهی
پروژه احداث ایستگاه TBS و وصلی بین روستا ، گازرسانی به روستا، نصب 550 علمک و احداث 2 مورد ایستگاه حف... 1398/02/29 1398/03/20
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک 31 مورد از صنایع شهرستان ها 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی 1398/02/28 رجوع به آگهی
تامین آند 32 پوندی 1398/02/28 رجوع به آگهی
جمع آوری و احداث ایستگاه های حفاظت کاتدی 1398/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5