مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری در شهرستان ایرانشهر، بمپور و محمدان و توابع 1398/10/29 1398/11/02
عملیات اجرای پروژه های حفاظت کاتدیک خود 1398/10/26 رجوع به آگهی
روشنایی ایستگاه های CGSوTBS 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای روشنایی ایستگاه های CGSوTBS عباس آباد وایستگاه... 1398/10/25 1398/10/29
واگذاری انجام پروژه اجرای عملیات برقی سیستم روشنایی و کابلکشی، حفاظت کاتدی، طراحی و خرید و اجرای برق... 1398/10/25 1398/10/29
واگذاری انجام پروژه اجرای عملیات برقی سیستم روشنایی و کابلکشی، حفاظت کاتدی، طراحی و خرید و اجرای برق... 1398/10/25 1398/10/29
عملیات اجرای پروژه های حفاظت کاتدیک خود 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری در شهرستان و توابع شامل خدمات امداد، گازیابی، تعمیرات شبکه و ایستگاه ها ،... 1398/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه تجمیعی شامل تعمیرات شبکه، ابزار دقیق، حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی، کنتور خو... 1398/10/21 رجوع به آگهی
دو مورد بستر افقی، نصب آند در سه حلقه چاه آبی و احداث 26 حلقه چاه 1398/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2