مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه و تهیه تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال... 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 18 اینچ پادگان و بازسازی بستر آندی در خط لوله 48 اینچ 1397/11/30 رجوع به آگهی
عملیات باقیمانده حفاظت کاتدی و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی خطوط تغذیه 1397/11/30 رجوع به آگهی
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار T.B.S و سیستم حفاظت کاتدیک محور سنجی 1397/11/29 رجوع به آگهی
Magnesium anode with backfill band bpx for sacrifical anide 1397/11/28 رجوع به آگهی
عملیات باقیمانده حفاظت کاتدی و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی خطوط تغذیه 1397/11/28 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 18 اینچ پادگان 19 دی، 10 اینچ شهر شال و بازسازی بستر آندی در خط لو... 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید قطعات ترانس حفاظت کاتدیک 1397/11/25 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 1397/11/23 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ 1397/11/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3