مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده و مخزن نوسان گیر مربوط به نمکزدایی 1398/01/28 1398/02/07
تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده و مخزن نوسان گیر مربوط به نمکزدایی 1398/01/26 1398/03/13
تعمیر اساسی مخزن بهره برداری نفت:جهیز و برچیدن کارگاه، اسپیدگذاری، بخارزنی، باز کردن دریچه ها و .... 1398/01/26 1398/02/31
تعمیر اساسی مخزن بهره برداری 1398/01/25 رجوع به آگهی
تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده و مخزن نوسان گیر مربوط به نمکزدایی 1398/01/25 1398/03/13
خرید سیل کامل مخزن 1398/01/25 1398/02/15
ساخت و نصب مخزن هوایی آب شرب 30 متر مکعبی در مرکز انتقال نفت و تاسیسات 1398/01/25 رجوع به آگهی
purchase of tanks for petroleum products 1398/01/24 1398/03/02
تهیه و نصب سیستم صاعقه گیر به همراه سیستم ارتینگ مخازن میعانات گاز تاسیسات 1398/01/24 رجوع به آگهی
خرید سیل کامل مخزن (خرید 5 قلم Gate Valve) 1398/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2