مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه تجهیزات ومصالح اختصاصی عهده پیمانکارواجرای عملیات ساخت سوله CGS دوم شهرک صنعتی 1398/01/29 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/01/29 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت تاسیسات و خدمات فنی بصورت حجمی 1398/01/29 رجوع به آگهی
اجرای خطوط اختصاصی صنایع باقیمانده 1398/01/29 1398/02/11
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت 1398/01/29 1398/02/15
تامین بخشی از خدمات تخصصی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری در دریا 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروهای گازبانی، امداد و تعمیرات 1398/01/29 رجوع به آگهی
مدیریت و تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات خدماتی وتاسیساتی کمپ کارفرمایی پروژه احداث کارخانه گاز... 1398/01/29 1398/02/01
خدمات عمومی 1398/01/29 1398/02/12
گازرسانی به روستاها 1398/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17