مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید (بهینه سازی تاسیسات نفتی) 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکلهای تعمیراتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید (بهینه سازی تاسیسات نفتی) 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه لوله گذاری و اجرای دیوار گابیونی و کانال زهکشی جهت تثبیت زمین لغزش و ساخت و نصب 550 عدد علمک پراکنده و 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه تامین نیروهای امداد و تعمیرات 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه گازرسانی به فاز 3 شهر 1400/02/02
مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه و انشعاب 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، تهیه و عرضه گاز طبیعی فشرده در جایگاه سوخت گاز CNG 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای انشعاب 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1400/01/29 1400/02/02
مناقصه نصب کنتور و رگلاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/29 1400/02/08
مناقصه شناسایی تامین کنندگان قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه موتور کاترپیلار 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه ماسه سایی و رنگ آمیزی تجهیزات ،ساختارها و خطوط لوله در تأسیسات خشکی 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب 1200 علمک پلی اتیلن روکار و 60 علمک فلزی به صورت پراکنده در سطح شهر 1400/01/29 1400/02/02
صفحه 1 از 21