مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نیرو رسانی به متقاضیان به صورت کلید در دست 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/29 1400/02/06
مناقصه خدمات کمپرسور هوای پرتابل برقی به همراه تابلو - کابلها و متعلقات 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/02/06
مناقصه خرید انواع استارتر 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه تامین تابلو برق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم پیجینگ 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی برج خنک کننده و شیر اکسپنشن و اورهال تابلوهای برق دو دستگاه چیلر 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه خرید بانک خازنی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم پیجینگ واحد LD و UT مجتمع ـ انجام پروژه طراحی، خرید و حمل و نصب و راه اندازی تابلوی MCC بخش 600 واحد PVC مجتمع 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پست کیوسک و تجهیزات مربوطه 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی SOFT STARTER 1400/02/01
مناقصه خرید سیم مسی روکش دار ارت، کابل و تابلو برق 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بانک خازنی (Capacitor Bank (100-125kvar) 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 33 دستگاه انواع تابلو عمومی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پست کیوسک و تجهیزات مربوطه 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تابلوهای فشار متوسط 6000ولت واحد ASU1 1400/01/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2