مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های آبرسانی- جمع آوری فاضلاب-- تهیه و نصب تابلو برق و - برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ 1398/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ 1398/08/22 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ روستای شاهگدار زمکان 1398/08/22 1398/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب تابلوبرق 1398/08/22 1398/08/30
لوله گذاری 1/4 کیلومتر، احداث مخزن 170 مترمکعب، 57 مترمربع ساختمان موتورخانه ، بهسازی یک دهنه چشمه ،... 1398/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع 1398/08/21 1398/08/26
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید انواع تیر چوبی - خرید انواع تیر سیمانی - خرید سیم آلومینیو... 1398/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تعداد 50 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی فشار... 1398/08/21 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بانک خازنی 63 کیلوولت پست 230 مشیریه 1398/08/21 1398/08/27
SUPPLY AND DELIVERY OF CIRCUIT BREAKER MINIATURE SP & N 32A 1398/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5